Jinjing Chen, PhD

Research/Scientist III
Education & Post Graduate Training: 

PhD, Institute of Medicinal Biotechnology, Peking Union Medical, Beijing, China, 2015

BS, Zhejiang University, Hangzhou, China, 2009